Starlocky s vysokou trapézovou krytkou

Starlock s vysokou trapézovou krytkou slouží k rychlému zajištění hřídele proti uvolnění bez nutnosti vrtání   
otvoru pro závlačku nebo frézování drážky pro segerovou podložku. Starlock s vysokou trapézovou krytkou  
současně zajistí i zakrytí konce hřídele a tím i pohlednost výrobku.
Starlock s vysokou trapézovou krytkou je složen se samotného starlocku - materiálové varianty jako
u starlocku bez krytky .- a vysoké trapézové krytky, která je z tenké oceli.