Dvoudílné nýtování (nýtovací čep + závěrný kroužek)

Dvoudílné nýtování je vhodné pro extrémně namáhaná spojení materiálů, u kterých je kladen důraz     
na velmi vysokou pevnost v tahu a střihu. Protože je možno čepy vyrábět ve větších rozměrech a    
svěrných délkách než pevnostní nýty, proto má dvoudílné nýtování velký význam v těžkém    
a středním stojírenství. Tyto vlastnosti splňují především čepy a závěrné kroužky značky  HUCK.