Nýtovací nářadí

Pro nýtování trhacích nýtů, pevnostních nýtů a nýtování nýtovacích matic a šroubů se používá nýtovací nářadí, které se dělí podle zdroje síly na ruční, pneumaticko-hydraulické a na hydraulické nářadí. Při výběru nýtovacího nařadí se rozhodujeme podle četnosti nýtování a podle průměru nýtu nebo velikosti závitu matice, či šroubu. Pro nýtování pevnostních nýtů a čepů s kroužky volíme nářadí s vyšší nýtovaí silou.