11 Panty

Panty jsou rozděleny dle úhlu otevírání a to na panty s úhlem otevření 180° a 270°. Panty průběžné mezi ně patří TILA panty, liší se délkou od 2200 do 3000 mm a stavební hloubkou od 22 a 29 mm.Panty pianové jsou od 2000 do 3500 mm délky a šířky od 50 do 60 mm.Šnekové panty s otevřením 120° určené pro spojení klapky a víka, ne pro dveře.