Starlocky s nízkou trapézovou krytkou

Starlock s nízkou trapézovou krytkou slouží k rychlému zajištění hřídele proti uvolnění bez nutnosti vrtání   
otvoru pro závlačku nebo frézování drážky pro segerovou podložku. Starlock s nízkou trapézovou krytkou  
současně zajistí i zakrytí konce hřídele a tím i pohlednost výrobku.
Starlock s nízkou trapézovou krytkou je složen se samotného starlocku - materiálové varianty jako u starlocku bez krytky .- a nízké trapézové krytky, která je z tenké oceli.