Sloupky pro dělené shrnování

Sloupky pro dělené shrnování, využívají se pro závěsy.