Blatníky

Blatníky slouží k nejefektivnějšímu zakrytí kola a lze využít blatníků kulatých,s rovnou plochou,čtvrtek,dělených na jednomontáž,dvojmontáž či jedno,dvoj nebo trojnápravu.Materiál plast,lze však nabídnout i blatníky kovové a to ocelové nebo hliníkové.